Cyber defence-kursusforløb - alt hvad organisationen bør vide om cybersikkerhed

 

Nye kursusmoduler væbner ledelse og ansatte mod cyber-angreb

Cyber defence-kursusforløbet - bestående af 4 kurser, støtter alle op om virksomhedens aktive cybersikkerhed. I en tid med mere it-kriminalitet er cybersikkerhed af største vigtighed for at kunne håndtere udfordringerne, og kunne sikre netværk og data i forhold til det aktuelle trusselsbillede. Kurserne sigter bl.a. mod at etablere en fornuftig og sikker it-kultur med de rette it-sikkerhedsforanstaltninger i den enkelte virksomhed.

Målgruppe

Cyber defence er ikke kun en aktivitet for organisationens tekniske ansvarlige og udviklere. Det er et ansvar, der påhviler hele organisationen. De nye kursusmoduler giver såvel ledelsen som medarbejdere mulighed for at væbne sig mod cyber-angreb. Derfor består Cyber defence-forløbet af 4 kurser rettet mod forskellige målgrupper; ledelsen, it-folk samt øvrige medarbejdere:

Cyberadfærd i organisationer (1 lektion - afvikles som fx morgen- eller fyraftensmøde)

- Efter jeres behov

Cyber defence og ledelsesansvar (5 ECTS-point)

- Holdstart mandag, den 9. april 2018, kl. 17.00 - 20.30

Netværksforsvar og angrebshåndtering (5 ECTS-point)

- Holdstart torsdag, den 5. april 2018, kl. 17.00 - 20.30

Sikker implementering af systemer (5 ECTS-point)

- Løbende optag

Sikker it-kultur

Kurserne klæder deltagerne på til at være bevidste om deres rolle i forhold til it-sikkerhed, og kunne beskytte virksomheden og data. Deltagerne vil blive præsenteret for en række af tiltag og værktøjer, der kan hjælpe virksomheden godt på vej med en sikker it-kultur. Det forudsætter de rette it-sikkerhedsforanstaltninger - sikre processer og avanceret kontrol i forhold til de aktuelle sikkerhedsrisici.

Skærpede krav på vej

Med EU's nye persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018, skærpes kravene til håndteringen af personfølsomme oplysninger ydermere. Det skal understreges, at ledelsen i den forbindelse har ansvar for at sikre, at virksomheden har styr på de tekniske sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til databehandlingen.

Med kursusmodulerne opnår du viden om:

 • Cyber defence og ledelsesansvar (6 lektioner). Pris kr. 6.500
  • Give ledelsen redskaber til at arbejde aktivt med sikkerhed

  • Skabe den rigtige cyber defence kultur

  • Skabe bindeled mellem lovgivning og tekniske løsninger

  • Forstå implementeret sikkerhed

  • Forstå gældende og kommende lovgivning inden for sikkerhedsområdet

  • Opsætte kontrol af cyber-sikkerhed

  • Risk management med fokus på sikkerhed

  • Opsætte sikkerhedsmæssige visioner/missioner

Læs mere om kurset (udbud m.m.) her

 

 • Sikker implementering af systemer (6 lektioner). Pris kr. 6.500

  • Teknisk orienteret kursus med fokus på implementering af sikkert netværk

  • Data og lokationer (clouding)

  • Netværk og data transport, opbevaring og processering

  • Intro til og brug af Symmetriske algoritmer

  • Intro til og brug af Asymmetriske algoritmer + ECC 

  • Intro til og brug af HASH algoritmer

  • Intro til og brug af digitale signaturer

  • Backup af data

  • Honeypots

  • Intro til og brug af sikkerhedsprotokoller (nøgledistribution, Kereberos, X.509, PgP, SSL/TLS)

Læs mere om kurset (udbud m.m.) her

 

 • Netværksforsvar og angrebshåndtering (6 lektioner). Pris kr. 6.500

  • Teknisk orienteret kursus med fokus på drift af sikkert netværk
  • Principper i forsvar mod angreb og lovgivning
  • Trusler og sårbarheder, malware og intro til kryptografi
  • Data under transport, opbevaring og processering
  • Intrusion preventing systems (IPS) og metasploit
  • Intrusion detection systems (IDS) og firewalls
  • Genopretning af data
  • Sikkerhedsaudit, evaluering og Recovery   

  Læs mere om kurset (udbud m.m.) her

 • Cyberadfærd i organisationer (1 lektion) 

  • E-mails udefra

  • E-mails indefra

  • Phising attacks 

  • Insiders

  • Fysisk adfærd set ud fra et cyber-sikkerhedsperspektiv

  • Passwords - længde og styrke

  • Websites

Dette kursus er et kort kursus på en lektion (4 timer), hvor kursusdeltageren lærer at forholde sig sikkerhedsmæssigt til udfordringer i dagligdagen.

På kurset gennemgås emner som social engineering, såsom phising attacks og håndtering af e-mails i organisationen. Der ses også på problematikker som insiders og adfærd af sikkerhedsmæssig art, f.eks. Baiting attacks samt krav til passwords. Endvidere drøftes mobilsikkerhed og adgangskontrol samt sikre websites.

Dette kursus afvikles i virksomheden evt. som morgen- eller fyraftensmøde.

 

Adgangskrav

Adgang til de enkelte kursusmoduler er betinget af, at ansøger har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål til kurserne, så kontakt Henrik Tange, htan@dtu.dk

 

 


KontaktHenrik Tange
Lektor, DTU Diplom
2078 3278
htan@dtu.dk


 

 

KontaktRoger Munck-Fairwood
Studieleder
DTU Diplom
Studieleder.itd@diplom.dtu.dk


 

 

Tilmelding

Åbent for tilmelding til forårssemestret

Se dine muligheder her          

Personlig vejledning

Hvis du har specifikke spørgsmål om vores uddannelser eller moduler, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

Realkompetencevurdering

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har du stor erfaring, kan du søge om optagelse alligevel.

Læs om realkompetencevurdering

http://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/IT-Diplomuddannelsen/Cyber-defence-kursusforloeb
24 MARTS 2018