Cyber defence

Nyt cyber defence kursusforløb - bestående af 4 kurser, der alle støtter op om virksomhedens aktive cyber defence. I en tid med mere it-kriminalitet er cyber defence af største vigtighed for organisationen for at kunne håndtere udfordringerne, og kunne sikre data i forhold til det aktuelle trusselsbillede.

 

Cyber defence er ikke kun en aktivitet for organisationens tekniske ansvarlige og udviklere.  Det er et ansvar, der påhviler hele organisationen - fra top til bund. De nye kurser giver såvel ledelsen som medarbejdere mulighed for at væbne sig mod cyberangreb. Derfor består cyber defence forløbet af 4 kurser for forskellige målgrupper:

Cyber defence og ledelsesansvar (5 ECTS-point)
Sikker implementering af systemer (5 ECTS-point)
Netværksforsvar og angrebshåndtering (5 ECTS-point)
Cyberadfærd i organisationer (1 lektion)

De fire kurser i Cyber Defence dækker alle organisatoriske niveauer i virksomheden, både ledelsen, it-folk og resten af medarbejderne. Kurserne sigter bl.a. mod at etablere en fornuftig og sikker it-kultur i hele virksomheden, og klæder deltagerne på til at beskytte virksomheden mod det aktuelle trusselsbillede.

Hensigten med de 4 kurser er at bidrage til:

 • Cyber defence og ledelsesansvar (6 lektioner)

   

  • Give ledelsen redskaber til at arbejde aktivt med sikkerhed

  • Skabe den rigtige cyber defence kultur

  • Skabe bindeled mellem lovgivning  og tekniske løsninger

  • Forstå implementeret sikkerhed

  • Forstå gældende og kommende lovgivning indenfor sikkerhedsområdet

  • Opsætte kontrol af cyber sikkerhed

  • Risk management med fokus på sikkerhed

  • Opsætte sikkerhedsmæssige visioner/missioner

Læs mere om kurset her

 

 • Sikker implementation af systemer (6 lektioner)

   

  • Teknisk orienteret kursus med fokus på implementation af sikkert netværk

  • Data og lokationer (clouding)

  • Netværk og data transport, opbevaring og processering

  • Intro til og brug af Symmetriske algoritmer

  • Intro til og brug af Asymmetriske algoritmer + ECC 

  • Intro til og brug af HASH algoritmer

  • Intro til og brug af digitale signaturer

  • Backup af data

  • Honeypots

  • Intro til og brug af sikkerhedsprotokoller (nøgledistribution, Kereberos, X.509, PgP, SSL/TLS)

Læs mere om kurset her

 

 • Netværksforsvar og angrebshåndtering (6 lektioner)

   

  • Teknisk orienteret kursus med fokus på drift af sikkert netværk
  • Principper i forsvar mod angreb ,lovgivning,
  • Trusler og sårbarheder, malware, intro til kryptografi
  • Data under transport, opbevaring og processering
  • Intrusion preventing systems (IPS), metasploit
  • Intrusion detection systems (IDS), firewalls
  • Genopretning af data.
  • Sikkerhedsaudit og evaluering. Recovery
     

  Læs mere om kurset her

   

 • Cyberadfærd i organisationer (1 lektion) 

   

  • Mail udefra

  • Mail indefra

  • Phising attacks 

  • Insiders

  • Fysisk adfærd med cyber sikkerhedsperspektiv

  • Password - længde og styrke

  • Websites

Dette kursus er et kort kursus på en lektion (4 timer), hvor kursusdeltageren lærer at forholde sig (cyber) sikkerhedsmæssigt til udfordringer i dagligdagen.

På kurset gennemgås emner som social engineering såsom phising attacks, mail udefra og indefra organisationen. Der ses også på problematikker om insiders og fysisk adfærd i sikkerhedsmæssig relation, f.eks. Baiting attacks, samt krav til passwords styrke.

Mobil sikkerhed og adgangskontrol samt omgang med personlig information behandles ligeledes på dette kursus.

Der arbejdes også med risiko i forbindelse med websites.

Dette kursus afvikles i virksomheden evt. som fyraftensmøde.

 

Adgangskrav

Adgang til de enkelte kurser er betinget af, at ansøger har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse samt har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål til kurserne, så kontakt Henrik Tange, htan@dtu.dk

 

 


KontaktHenrik Tange
Lektor, DTU Diplom
2078 3278
htan@dtu.dk


 

 

KontaktRoger Munck-Fairwood
Studieleder
DTU Diplom
Studieleder.itd@diplom.dtu.dk


 

 

Tilmelding

Der er ledige pladser på enkelte moduler med start i uge 44

Se dine muligheder her

Tilmelding til forårssemestret åbner primo november

Personlig vejledning

Hvis du har specifikke spørgsmål om vores uddannelser eller moduler, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

Realkompetencevurdering

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har du stor erfaring, kan du søge om optagelse alligevel.

Læs om realkompetencevurdering

http://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/IT-Diplomuddannelsen/Cyber-defence-kursusforloeb
19 OKTOBER 2017