Cyber defence

Nyt cyber defence kursusforløb - bestående af 4 kurser, der alle støtter op om virksomhedens aktive cyber defence. I en tid med mere it-kriminalitet er cyber defence af største vigtighed for organisationen for at kunne håndtere udfordringerne, og kunne sikre data i forhold til det aktuelle trusselsbillede.

 

Cyber defence er ikke kun en aktivitet for organisationens tekniske ansvarlige og udviklere. Det er et ansvar, der påhviler hele organisationen - fra top til bund. Derfor består cyber defence forløbet af 4 kurser for forskellige målgrupper:

 • Cyber defence og ledelsesansvar

 • Sikker implementation af systemer

 • Netværksforsvar og angrebshåndtering

 • Cyberadfærd i organisationer

Hensigten med de 4 kurser er at bidrage til:

 • Cyber defence og ledelsesansvar (6 lektioner)

  • Give ledelsen redskaber til at arbejde aktivt med sikkerhed

  • Skabe den rigtige cyber defence kultur

  • Skabe bindeled mellem lovgivning  og tekniske løsninger

  • Forstå implementeret sikkerhed

  • Forstå gældende og kommende lovgivning indenfor sikkerhedsområdet

  • Opsætte kontrol af cyber sikkerhed

  • Risk management med fokus på sikkerhed

  • Opsætte sikkerhedsmæssige visioner/missioner

Læs mere om kurset her

 • Sikker implementation af systemer (6 lektioner)

  • Teknisk orienteret kursus med fokus på implementation af sikkert netværk

  • Data og lokationer (clouding)

  • Netværk og data transport, opbevaring og processering

  • Intro til og brug af Symmetriske algoritmer

  • Intro til og brug af Asymmetriske algoritmer + ECC 

  • Intro til og brug af HASH algoritmer

  • Intro til og brug af digitale signaturer

  • Backup af data

  • Honeypots

  • Intro til og brug af sikkerhedsprotokoller (nøgledistribution, Kereberos, X.509, PgP, SSL/TLS)

Læs mere om kurset her

 • Netværksforsvar og angrebshåndtering (6 lektioner)

  • Teknisk orienteret kursus med fokus på drift af sikkert netværk
  • Principper i forsvar mod angreb ,lovgivning,
  • Trusler og sårbarheder, malware, intro til kryptografi
  • Data under transport, opbevaring og processering
  • Intrusion preventing systems (IPS), metasploit
  • Intrusion detection systems (IDS), firewalls
  • Genopretning af data.
  • Sikkerhedsaudit og evaluering. Recovery
     

  Læs mere om kurset her

 • Cyberadfærd i organisationer (1 lektion) 

  • Mail udefra

  • Mail indefra

  • Phising attacks 

  • Insiders

  • Fysisk adfærd med cyber sikkerhedsperspektiv

  • Password - længde og styrke

  • Websites

Dette kursus er et kort kursus på en lektion (4 timer), hvor kursusdeltageren lærer at forholde sig (cyber) sikkerhedsmæssigt til udfordringer i dagligdagen.

På kurset gennemgås emner som social engineering såsom phising attacks, mail udefra og indefra organisationen. Der ses også på problematikker om insiders og fysisk adfærd i sikkerhedsmæssig relation, f.eks. Baiting attacks, samt krav til passwords styrke.

Mobil sikkerhed og adgangskontrol samt omgang med personlig information behandles ligeledes på dette kursus.

Der arbejdes også med risiko i forbindelse med websites.

Dette kursus afvikles i virksomheden evt. som fyraftensmøde.

Har du yderligere spørgsmål til kurserne, så kontakt Henrik Tange, htan@dtu.dk

 

 


KontaktHenrik Tange
Lektor, DTU Diplom
2078 3278
htan@dtu.dk


 

 

KontaktRoger Munck-Fairwood
Studieleder
DTU Diplom
Studieleder.itd@diplom.dtu.dk


 

 

http://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/IT-Diplomuddannelsen/Cyber-defence-kursusforloeb
23 AUGUST 2017