Formål og læringsmål

Mobilapplikationsudvikling - Android
10 ECTS-point

Open Source-platformen Google Android er allerede nu den mest solgte og tegner til at blive den fremtidige fælles mobile platform, de fleste telefonproducenter vil bygge på. Læs mere om kurset og underviseren
 

Formål:

Modulet gennemgår de nyeste principper for udvikling af applikationer til mobile enheder.

På modulet benyttes objektorienteret programmering ligesom udviklingsværktøjer til mobilapplikationsudvikling gennemgås.

Den studerende lærer at programmere mobile applikationer med grafisk brugerflade og brug af audio/video.

Ligeledes gennemgås den mobile applikationstilgang til information via Internet samt applikationens brug af Intranetforbindelser samt radiobaserede forbindelser.

Derudover gennemgås hvordan en mobilapplikation får forbindelse til sensorer og behandler data fra disse.
 

Indhold:

 • Mobilapplikationer med grafisk brugerflade
 • Adgang til Internettet fra mobilapplikationen
 • Adgang til Intranet fra mobilapplikationen
 • Radiobaserede forbindelser
 • Datalagring
 • Adgang til sensorer

 

Læringsmål:

Viden og forståelse:
 • Skal have viden om opbygningen af mobilapplikationer samt hændelsesmodellen
 • Skal have viden om en mobilapplikations brug af Internet, intranet samt sensorer
 • Skal have kendskab til relevante videnskabsteoretiske metoder

 

Færdigheder:
 • Skal kunne beskrive de benyttede baseklassebiblioteker
 • Skal kunne beskrive sikkerhedsproblemer for en mobilapplikation
 • Skal kunne implementere en mobilapplikation med tilgang til Internettet
 • Skal kunne indhente data fra Internettet og lagre data via Internettet
 • Skal kunne opbygge en mobilapplikation
 • Skal kunne beskrive hvorledes en applikation kan tilgå data fra en sensor
 • Skal kunne anvende objektorienterede principper til applikationsudvikling
 • Skal kunne teste en mobilapplikation

 

Kompetencer:
 • Skal kunne analysere og vurdere opbygningen af en mobilapplikation
 • Skal kunne foretage nødvendige valg i forhold til programmeringsmodel og hændelsesmodel
 • Skal kunne dokumentere og perspektivere et systems sikkerhed

 

Eksamen:

Eksamensform: Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse.
Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation.

Opgavens omfang: 15 sider.

Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Dato for aflevering og eksamen: Oplyses på CampusNet.

 

Fagansvarlig: Jacob Nordfalk jacno(at)dtu.dk
 

 

Tilmelding

Se her hvordan du tilmelder dig et eller flere moduler

Vi starter hold næste gang i august/september 2015 - vi har fortsat tilmelding til ledige pladser

Personlig vejledning

Hvis du har specifikke spørgsmål om vores uddannelser eller moduler, kan du blive kontaktet af en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejleding