Priser


Priser forår 2017

Moduler på 5 ECTS-point: kr. 6.400
Moduler på 10 ECTS-point: kr. 12.800
Dog undtaget: Kommunikation og teamrelationer: kr. 13.495 (Personprofilskema er inkluderet i prisen)
Afgangsprojekt 15 ECTS-point: kr. 14.500

Priser efterår 2017

Moduler på 5 ECTS-point: kr. 6.500
Moduler på 10 ECTS-point: kr. 13.000
Dog undtaget: Kommunikation og teamrelationer: kr. 13.695 (Personprofilskema er inkluderet i prisen)
Afgangsprojekt 15 ECTS-point: kr. 14.500

 

En diplomuddannelse består af moduler på i alt 60 ECTS-point.


Se også priser under de enkelte moduler og kurser.

Priser for DJØF-kurser kan ses på DJØF's hjemmeside


Generelt om priserne

Uddannelserne udbydes under "Lov om Åben Uddannelse"

Deltagerprisen for det enkelte kursusmodul udgør kun en vis del af de samlede udgifter til modulernes gennemførelse. Den resterende del af udgiften får DTU direkte fra Uddannelsesministeriet efter gældende takstregler.

Prisen fastsættes ud fra bl.a:

  • Lektionslængden

  • Undervisningsministeriets tilskudstakst

  • Særlige forhold, som f.eks. brug af IT-udstyr o.lign.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere nedenfor.

 

Priser for ledige, hvor jobcenter eller kommune betaler for deltagelse

Hvis et jobcenter eller en kommune betaler for deltagelse i undervisning for en ledig, skal der betales det fulde beløb dvs. både deltagergebyr og taxametertilskud.

I henhold til "Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" kan Center for Videreuddannelse ikke modtage taxametertilskud fra Uddannelsesministeriet for studerende, hvis undervisning dækkes af jobcenter/kommune.  

 

Priser og betaling i forhold til eksamensdeltagelse

 

Hvis man HAR deltaget i et forudgående modul:
Betalingen for et modul giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling.

Hvis man har betalt for et modul og ikke består den efterfølgende prøve, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Deltagerafgiften giver ret til i alt 3 eksamensforsøg.
De 3 eksamensforsøg er dog kun indeholdt i deltagerafgiften, hvis de benyttes inden for et år (to normale eksamensterminer) efter modulets afslutning.

Hvis man IKKE har deltaget i et forudgående modul
Man har ret til at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget og betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.  Det er dog en forudsætning, at der afholdes ordinær eksamen i det pågældende modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

  • Moduler på 5 ECTS: kr. 3.500
  • Moduler på 10 ECTS: kr. 5.000

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen dog pr. eksamensforsøg:

  • Kr. 5.000

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at deltage endnu en gang i den tilsvarende eksamen ved næste semester, skal beløbet betales endnu en gang.

Priserne for disse særlige eksamensdeltagelser er fastsat ud fra, at Uddannelsesministeriet ikke yder tilskud til eksamensafholdelse, men alene til kursusvirksomhed.

Kontakt sekretariatet

Center for Videreuddannelse
DTU Diplom
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Tlf: 3588 5100
cv@diplom.dtu.dk


Kontakttid: kl.10-14

Personlig vejledning

Hvis du har specifikke spørgsmål om vores uddannelser eller moduler, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

http://www.cv.diplom.dtu.dk/Tilmelding-priser-og-praktisk/Priser
24 MARTS 2017