Læring og kompetenceudvikling: Ledelse og medarbejdere 2

Du bliver fortrolig med forskellige ledelsesværktøjer, således at du kan agere som central medspiller i forhold til dine medarbejderes personlige og faglige udvikling. Derudover lærer du om, hvordan medarbejdere kan motiveres gennem fokus på læring, kommunikation og kompetenceudvikling.

På modulet opnår du indsigt i din egen position med dertil hørende ret og ansvar som leder. Der arbejdes med forskellige ledelsesteoretiske perspektiver og disses betydning i forhold til udviklingen af medarbejdernes kompetencer.

Temaer som læring, dannelse, kompetenceudvikling, ledelsesplatform og coaching står i centrum.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Læs mere om modulet

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

Tilmelding

Åbent for tilmelding til forårssemestret

Se dine muligheder her          

Personlig vejledning

Hvis du har specifikke spørgsmål om vores uddannelser eller moduler, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

http://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-ledelse/obligatoriske-moduler/laering-og-kompetenceudvikling-lme2
24 MARTS 2018