Ledelse af digital transformation


Klar til digital transformation? Har du brug for at kunne lede og facilitere digital transformation i din organisation? Lær om digitaliseringens ledelsesmæssige udfordringer og muligheder. Med dette modul får du de rette værktøjer til at lede udvikling, udvælge relevante forretningsmodeller samt implementere digitale processer.  

Du vil blive præsenteret for centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer, og som kan anvendes i praksis.

Du vil opnå færdigheder til at kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete initiativer.   

Undervisningen vil bestå af teoretiske oplæg, casearbejde, øvelser, diskussioner og projektarbejde.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

http://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-ledelse/valgfrie-moduler/ledelse-af-digitale-processer
22 MARTS 2019