Ledelse af digitale processer


Klar til digital transformation? Har du brug for at kunne lede og facilitere digital transformation i din organisation? Lær om digitaliseringens ledelsesmæssige udfordringer og muligheder. Med dette modul får du de rette værktøjer til at lede udvikling, udvælge relevante forretningsmodeller samt implementere digitale processer.  

Du vil blive præsenteret for centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer, og som kan anvendes i praksis.

Du vil opnå færdigheder til at kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete initiativer.   

Undervisningen vil bestå af teoretiske oplæg, casearbejde, øvelser, diskussioner og projektarbejde.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

 

 

Tilmelding

Åbent for tilmelding til forårssemestret

Se dine muligheder her          

Personlig vejledning

Hvis du har specifikke spørgsmål om vores uddannelser eller moduler, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

http://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-ledelse/valgfrie-moduler/ledelse-af-digitale-processer
24 MARTS 2018