Erhvervsjura

Med dette modul får du teoretiske og praktiske redskaber til at kunne få overblik over erhvervsjuraens retskilder og retsdogmatiske metode som styringsværktøj for processer og tvister.

De retsområder, som præsenteres er: Obligations- og tingsret (Formueret), International proces- og privatret, Selskabsret, Markedsføringsret og Immaterialret, ligesom National ret og EU-ret vil indgå.

Du opnår juridiske færdigheder til at kunne forstå, hvornår og hvorfor en given juridisk metode skal anvendes, og kunne medvirke til udfærdigelse af juridiske dokumenter, herunder kontrakter. Desuden kunne analysere retskilder som bl.a. domme, afgørelser og forarbejder, og lade disse indgå aktivt i løsningen af konkrete erhvervsretlige problemstillinger.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet


Kontakt

Pernille Rydén

Pernille Rydén
Studieleder
DTU Diplom
93 51 14 00
Studieleder.eba@diplom.dtu.dk  

Tilmelding

Åbent for tilmelding til forårssemestret

Se dine muligheder her          

Personlig vejledning

Hvis du har specifikke spørgsmål om vores uddannelser eller moduler, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

http://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-ingenioerernes-lederuddannelse/valgfrie-moduler/erhvervsjura
24 MARTS 2018