Eksamen

Eksamensperioden ligger i de 3 første uger i januar og de 3 sidste uger i juni. Ved forløb på 5 ECTS afvikles eksamen midt i semestret.

Information om eksamensdatoer

Eksamensdatoerne oplyses på DTU Inside, så snart de er endeligt fastlagt.

Forhindret i at gå til eksamen eller aflevere opgave?

Hvis du ikke har mulighed for at gå til eksamen eller aflevere opgave til den fastsatte dato, har du mulighed for at søge om udsættelse. Udsættelse bevilges kun ved særligt tungtvejende grunde. Er du forhindret i at gå til eksamen pga. sygdom, skal dette dokumenteres med en lægeerklæring. Skriftlig ansøgning sendes til cv@diplom.dtu.dk

Eksamensbekendtgørelsen

Læs mere om de formelle krav til eksamen i eksamensbekendtgørelsen.

Kontakt sekretariatet

Center for Videreuddannelse
DTU Diplom
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
E-mail: cv@diplom.dtu.dk

Tlf. 3588 5100 (mandag-torsdag, kl. 10.00-14.00)

 

 


 

 

http://www.cv.diplom.dtu.dk/information/praktisk/eksamen
22 MARTS 2019