Erhvervsjura

Med dette modul får du teoretiske og praktiske redskaber til at kunne få overblik over erhvervsjuraens retskilder og retsdogmatiske metode som styringsværktøj for processer og tvister.

De retsområder, som præsenteres er: Obligations- og tingsret (Formueret), International proces- og privatret, Selskabsret, Markedsføringsret og Immaterialret, ligesom National ret og EU-ret vil indgå.

Du opnår juridiske færdigheder til at kunne forstå, hvornår og hvorfor en given juridisk metode skal anvendes, og kunne medvirke til udfærdigelse af juridiske dokumenter, herunder kontrakter. Desuden kunne analysere retskilder som bl.a. domme, afgørelser og forarbejder, og lade disse indgå aktivt i løsningen af konkrete erhvervsretlige problemstillinger.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet


Kontakt

Pernille Rydén

Pernille Rydén
Studieleder
DTU Diplom
93 51 14 00
Studieleder.eba@diplom.dtu.dk  

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-Ingenioerernes-Lederuddannelse/Valgfrie-moduler/Erhvervsjura
18 AUGUST 2019