Lean ledelse

Lean er ud over metoder og værktøjer også ledelse. Med dette diplommodul kvalificeres du til at kunne lede en Lean-konvertering for optimering af processer og arbejdsgange som Lean-leder. Du opnår færdigheder til at kunne implementere effektive standardiserede processer - best practices i henhold til Lean-principper i din virksomhed eller organisation.

På DTU Diplom betragter vi Lean værktøjer og Lean ledelse som to nært beslægtede fag: tager du begge fag i forlængelse af hinanden, er du optimalt rustet til at skabe en arbejdsplads, der kan tænke og agere Lean. 

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

Kontakt

Pernille Rydén

Pernille Rydén
Studieleder
DTU Diplom
93 51 14 00
Studieleder.eba@diplom.dtu.dk  

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-Ingenioerernes-Lederuddannelse/Valgfrie-moduler/Lean-ledelse
18 AUGUST 2019