Forandringsledelse


At kunne styre og skabe vellykkede forandringer i organisationen kræver de rette ledelsesmæssige kompetencer. 

Modulet giver dig teoretiske og praktiske færdigheder til at mestre et forløb fra at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser.

Du vil blive præsenteret for forskellige teorier, begreber og metoder til at forstå de vigtigste aspekter af forandringsledelse fra planlægning, budgettering, organisering, bemanding, styring til at sikre forankring af forandringsprocessen, herunder:

  • Færdigheder til at analysere forandrings- og udviklingsprocesser
  • Kompetencer til at omsætte viden og færdigheder til konkrete forandringsinitiativer

Du får samtidig mulighed for at arbejde med relevante teorier om bl.a. samfunds- og organisationsudvikling, virksomhedskultur og ledelsesroller.

Undervisningen vil bestå af teoretiske oplæg, cases fra egen virksomhed, øvelser, diskussioner og projektarbejde.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet 

Tilmelding

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Ledelse/Valgfrie-moduler/Forandringsledelse
18 AUGUST 2019