Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

Lær at lede og styre på en begrundet og reflekteret måde i et helhedsorienteret perspektiv med afsæt i politikker, strategi, drift og borger.

Du opnår viden om og forståelse af:
Teorier, begreber og metoder om ledelse og styring i politisk styrede organisationer og kan reflektere over deres betydning såvel organisatorisk som samfundsmæssigt.

Efter modulet er gennemført vil du kunne:

  • Indsamle og analysere empiri om politisk ledelse og styring samt relatere denne til egen ledelsesmæssig praksis
  • Udforme og gennemføre handleplaner på en begrundet måde i feltet mellem politik, strategi, drift og borger.
  • Lede og styre på en reflekteret måde i en politisk styret organisation mellem politik, strategi, drift og borger.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Ledelse/Valgfrie-moduler/Ledelse-og-styring-i-politisk-styrede-organisationer
18 AUGUST 2019