Formål og læringsmål

Strategisk ledelse

5 ECTS-point

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Udvikle sin ledelsesopgave strategisk og begrunde strategiske handlemuligheder i ledelsespraksis.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse ud fra organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne begrunde og udvælge teorier og modeller om strategisk ledelse med henblik på analyse af organisatorisk kapabilitet
  • Kunne indsamle, analysere empiri om og vurdere ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Omsætte viden og færdigheder til strategisk ledelse og handling i praksis• Identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling.
     

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Ledelse/Valgfrie-moduler/Strategisk-ledelse/Formaal-og-laeringsmaal
21 JULI 2019