Videns- og innovationsledelse


Ønsker du kompetencer til at kunne udvikle og lede komplekse videns- og innovationsprocesser, og dermed kunne løfte procesgange, produkter og ydelser i egen organisation?

Få viden om teorier, begreber og metoder om viden, vidensdannelse, innovation og innovative processer i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Du får indsigt i videns- og innovationsbegrebers kompleksitet, herunder kunne reflektere over kategorier, barrierer og drivkræfter.

Formålet er, at du opnår færdigheder til at lede konkrete vidensskabende og/eller innovative processer i en organisatorisk kontekst. Desuden kunne identificere egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til aktivering af innovative ressourcer og viden i organisationen.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

Tilmelding

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Ledelse/Valgfrie-moduler/Videns-og-innovationsledelse
18 AUGUST 2019