Kvalitetsstyring

At sikre en god og ensartet kvalitet er grundlaget for en omkostningseffektiv produktion, tilfredse kunder, og myndighedsgodkendelse. Som Diplom i Operations og Supply Chain Management skal du kunne indgå i og lede virksomhedens kvalitetsstyringsarbejde. Dette modul giver dig evnerne til at designe, implementere og lede processer, der kontinuert sikrer at virksomhedens produkter har den specificerede kvalitet.

Modulets centrale temaer er:

  • Forstå og definere kunders og virksomheders kvalitetsbegreb
  • Designe et kvalitetsstyringssystem på strategisk, taktisk og operationelt niveau
  • Anvende standarder i arbejdet med kvalitetsstyringssystemer (fx ISO-standarder)
  • Planlægge og gennemføre audits
  • Forstå kvalitetsstyring i regulerede industrier (fx food, farma og medico)
  • Udføre kvalitetskontrol og planlægning heraf
  • Udføre systematisk problemløsning og forbedring af kvalitet
  • Forstå kvalitetsomkostninger (både interne og eksterne)
  • Organisere kvalitetsarbejde og herunder løbende forbedringer
  • Forebygge god kvalitet gennem 5S, TWI, effektive instruktioner og poka-yoke

 

Modulet er på 5 ECTS-point.


Tilmelding

Litteraturlister

Realkompetencevurdering

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har du stor erfaring, kan du søge om optagelse alligevel.

Læs om realkompetencevurdering

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Operations-and-Supply-Chain-Management/Obligatoriske-moduler/Kvalitetsstyring
18 AUGUST 2019