Produktudvikling og innovation

Som en af virksomhedens centrale medarbejdere er det nødvendigt at have en dybdegående forståelse for kundernes behov og købskriterier, markedets potentiale, samt de lovgivningsmæssige og sociokulturelle forandringer, der påvirker markedet. Den hastighed hvormed produkters levetid reduceres, samt truslen fra destruktive innovationer betyder, at kravet til indgående markedskendskab og viden om potentielle nye innovationer er en nødvendighed for langsigtet overlevelse som virksomhed. Med denne forståelse kan virksomheden udvikle og designe de rigtige produkter og den produktion, der skal til for at levere produkterne til det rette tidspunkt, til den rette pris og i den rette kvalitet.  

 

Kundernes behov skal omsættes til koncepter, der enten matcher virksomhedens aktuelle ressourcer og kompetencer, eller stiller krav til ind- eller opkøb af de nødvendige kompetencer. Her fungerer disciplinerne marketing og produktudvikling som bindeled mellem kunderne og virksomheden.

 

Modulets centrale emner er:

  • Generel markedsforståelse og metoder til markeds- og kundeanalyser
  • Hvordan lovgivningsmæssige og sociokulturelle forandringer påvirker markedet og kundebehov
  • Modeller og teorier inden for marketing (fx marketingstrategier) og produktudvikling
  • Produkt management (bl.a. identifikation af kundebehov, udarbejdelse af produktspecifikationer og konceptudvikling)
  • Konceptvalg og udformning af præsentationsmateriale
  • Økonomisk analyse af produkters indtjeningsevne  

Modulet er på 5 ECTS-point.

 

 

Litteraturlister

Realkompetencevurdering

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har du stor erfaring, kan du søge om optagelse alligevel.

Læs om realkompetencevurdering

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Operations-and-Supply-Chain-Management/Obligatoriske-moduler/Produktudvikling-og-innovation
18 AUGUST 2019