Kommunikation og teamrelationer

Brug for viden og ekspertise i forhold til projektlederrollen? Bliv bevidst om de ledelsesmæssige aspekter ved at være projektleder. For at kunne fungere i og lede en projektgruppe er det vigtigt at have forståelse for, hvad der er kendetegnende for rollen som projektleder.

Som projektleder er du ansvarlig for, at samarbejdet og kommunikationen mellem deltagerne fungerer optimalt og effektivt for sikker eksekvering af projektet. Hvad gør sig gældende i forhold til samarbejdet og kommunikationen med projektets interessenter? Hvordan er du et aktivt bindeled mellem disse - ikke alene de interne, herunder projektdeltagerne og ledelsen, men også de eksterne interessenter/kunder, og med til at sikre at enderne mødes, og alle bliver medspillere i forhold til projektet? 

Med dette modul bliver du  klædt på til at kommunikere effektivt som projektleder samt at kunne anvende kommunikations- og teamteorier som et aktivt værktøj i projektledelsesprocessen.

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

Tilmelding

Kontakt

Bjarke Nielsen

Bjarke Nielsen
Studieleder
DTU Diplom
93 51 11 88
Studieleder.dpl@diplom.dtu.dk

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Projektledelse/Obligatoriske-moduler/Kommunikation-og-teamrelationer
18 AUGUST 2019