Projektstrategi og -organisation

For at kunne lede et projekt effektivt er det nødvendigt, at man kan analysere og forstå den organisatoriske struktur samt de organisatoriske rammebetingelser, der er for et givet projektet. På den konto er det nødvendigt, at man forstår virksomhedens værdiskabelse, udviklingsfaser, livscyklus samt påvirkning af strategiske drivkræfter.

Projektgruppen og projektlederen er nemlig ikke en virksomhed i virksomheden, og derfor er det nødvendigt grundlæggende at forstå projektkulturen og de netværk, som projektorganiseringen skaber i virksomheden, og som projektdeltagerne bliver en del af.

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

Tilmelding

Kontakt

Bjarke Nielsen

Bjarke Nielsen
Studieleder
DTU Diplom
93 51 11 88
Studieleder.dpl@diplom.dtu.dk

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Projektledelse/Obligatoriske-moduler/Projektstrategi-og-organisation
18 AUGUST 2019