Agile projekter

Dette modul er for dig, der arbejder med agile projekter, eller som vil lære mere om den agile tilgang. Modulet er velegnet for dig, uanset om du kommer fra det offentlige eller fra den private sektor.

Der er særlig fokus på, at du og dit projektteam bliver i stand til at skabe resultater i dine kommende agile projekter. Du vil blive præsenteret for en lang række konkrete værktøjer, og ikke mindst hvordan disse værktøjer bliver anvendt i konkrete kundeprojekter. Der vil blive drøftet fremgangsmåder og ledelsesstile, der virker. I vidt omfang sammenholdes den agile ledelsesstil med de konkrete værktøjer for at sikre, at der er det nødvendige samspil mellem ledelsesstilen og måden at gennemføre projektet på.

Undervisningen aktiverer systematisk alle fire indlæringsformer: Teori, case, eget projekt og refleksion. Denne varierede undervisningsform giver i praksis den bedste indlæring.

Med dette modul vil du opnå ledelsesmæssige kompetencer, så du kan påtage dig forskellige roller i agile projekter, hvad enten det er i styregruppen, projektledelsen eller i roller som Scrum Master/Team Lead eller som Product Owner/Business Ambassador. Efter modulet, er du ligeledes rustet til, at tage den internationalt anerkendte certificering Agile Foundation Team Leader Focus, der er udviklet og administreret af Agile Business Consortium i England.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

 

Tilmelding

Kontakt

Bjarke Nielsen

Bjarke Nielsen
Studieleder
DTU Diplom
93 51 11 88
Studieleder.dpl@diplom.dtu.dk

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Projektledelse/Valgfrie-moduler/Agile-projekter
18 AUGUST 2019