Procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen

Bliv klædt på til at varetage procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen.

Få nyeste viden om værdiskabelsesprocessen fra designfasen til aflevering af driftsklart bygge- og anlægsprojekt. Få indsigt i hvad der gør sig gældende på procesledelsesområdet i forhold til planlægning, styring, lederskab og innovation.

Bliv bekendt med fagterminologien, teorier og modeller til at håndtere procesledelsesmæssige problemstillinger, og kunne sikre de rette løsninger til samarbejdspartnere og brugere.  

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

 

 

 

 

 

Kontakt

Bjarke Nielsen

Bjarke Nielsen
Studieleder
DTU Diplom
93 51 11 88
Studieleder.dpl@diplom.dtu.dk

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Projektledelse/Valgfrie-moduler/Procesledelse-inden-for-bygge-og-anlaeg
18 AUGUST 2019