Elektriske maskiner og Drives

Styrk dine faglige kompetencer inden for stærkstrømsteknologi. Opnå kvalifikationer til at kunne analysere, dokumentere og formidle løsningsmodeller til fx rådgivnings-, udviklings- eller projekteringsopgaver på området elektriske maskiner og drives.

På modulet arbejdes med at afdække behov samt analysere hvilke maskintyper, der vil være anvendelige til forskellige typer af formål. Ved anvendelse af relevante teorier og modeller udarbejde forslag og alternativer til løsning af opgaver, der omfatter anvendelsen af elektriske maskiner. Ligesom at kunne dokumentere opstillede løsningsforslag med relevante beregninger samt planlægge og behandle målinger til verificering. 

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Staerkstroemsteknologi/Obligatoriske-moduler/Elektriske-maskiner-og-Drives
20 JUNI 2019