Formål og læringsmål


Højspændingsanlæg og Elektriske installationer

ECTS-point: 10

Læringsmål:

 

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

 • Anvende symmetriske komponenter ved beregning af strøm, spænding og effekter i trefasede effektsystemer, herunder især kortslutningsstrømme
 • Redegøre for hvorledes effektsystemers delelementer har indflydelse på de symmetriske komponenter, her især jording og generatorer
 • Have en forståelse for hvorledes metoden med symmetriske komponenter er beskrevet i standarden IEC/EN/DS 60909-0
 • Have en forståelse for nationale – her især Danske – særkender ved opbygningen af effektsystemer
 • Have viden om sammenhængen mellem et effektsystems fysiske opbygning og effektsystemets resistanser, induktanser og kapacitanser
 • Have en forståelse for jordingsmetoder i effektsystemer, her især isoleret net, direkte jordet net og slukkespolejordet net
 • Kunne redegøre for transformeres ækvivalentdiagram og hvorledes de medtages ved beregninger af kortslutninger og normal drift
 • Kunne redegøre for termiske begrænsninger i effektsystemer, især begrænsninger indeholdt i standarder
 • Kunne forstå metoder til loadflow beregninger på effektsystemer, herunder Gauss/Seidel. og Newton/Raphson-metoden
 • Være introduceret til et kommercielt program til kortslutnings- og loadflowberegninger
 • Være introduceret til IEC/EN/DS 60865-1 til beregning af kræfter i effektsystemer baseret på viden om kortslutningsstrømmenes størrelse
 • Have viden om metoder til kortslutningsbeskyttelse i effektsystemer, herunder strøm/tid relæer, distancerelæer og differentialrelæer
Indhold:
 • Forsyningsprincipper
  Dimensionering og drift af elektriske anlæg
  Nettyper: Radialnet, Ringnet, Maskenet
  Transmissionsanlæg / Distributionsanlæg
  Metoder til fastlæggelse af kortslutnings- og jordslutningsstrømme
  Nulpunktsjordinger: Direkte jording, Isoleret nulpunkt, Slukkespolejordet nulpunkt
  Beskyttelsesmetoder for elektriske anlæg for forsyning og elektriske installationer
  Dynamiske forhold – kortslutnings- og overspændingsberegninger
  Relæbeskyttelse
  Standarder
  Computer-baserede netberegninger

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Staerkstroemsteknologi/Obligatoriske-moduler/Hoejspaendingsanlaeg-og-Elektriske-installationer/Formaal-og-laeringsmaal
18 AUGUST 2019