Videnskabsteori og videnskabelig metode

Læg grundstenen til din stærkstrømsteknologiske diplomuddannelse. På dette obligatoriske modul opnår du indsigt i forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske positioner og problemstillinger.

Du vil blive introduceret til videnskabsteori, forskellige videnskabelige begreber og metoder inden for områder, der har relevans for det stærkstrømsteknologiske felt. Ligesom du præsenteres for projekters teoretiske og empiriske grundlag - undersøgelsesmetoder; kvantitative og kvalitative undersøgelser samt kvalitetssikring (gyldighed og pålidelighed).

Samtidig får du mulighed for at koble videnskabelig analyse og refleksion med en konkret problemstilling fra din egen praksis.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet.

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Staerkstroemsteknologi/Obligatoriske-moduler/Videnskabsteori-og-metode
18 AUGUST 2019