Formål og læringsmål

Modul Ob4: Videnskabsteori og metode

5 ECTS-point

Læringsmål:

Viden og forståelse:

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre for og reflektere over de vigtigste videnskabsteoretiske begreber, herunder etiske problemstillinger, og hvorledes disse bør iagttages i forbindelse med teknisk arbejde (ingeniørarbejde).
 • Redegøre for og reflektere over anvendelse af videnskabelig metode.
 • Redegøre for en projektfasemodel.

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • Udvælge og vurdere metoder til løsning af stærkstrømstekniske problemstillinger.
 • Anvende videnskabelig metode i forbindelse med det for uddannelsen afsluttende afgangsprojektarbejde.
 • Anvende en projektfasemodel på et givet projekt.
 • Redegøre for et givet projekts værdimæssige, politiske og etiske grundlag.

Kompetencer:
Den studerende kan:

 • Vurdere stærkstrømstekniske problemstillinger i et tværfagligt, politisk, juridisk, økono-misk, samfundsmæssigt og teknisk perspektiv.

Indhold:

 • Videnskabsteoriens grundlag, erkendelsesteori og metode. Videnskabshistorie.
 • Paradigmeteori og falsifikation.
 • Naturvidenskab og samfundsvidenskab, positivisme og historisme.
 • Fænomenologi, meningsfortolkning, marxisme og kritisk teori.
 • Videnskabelig metode.
 • Projekters teoretiske og empiriske grundlag.
 • Projekters opbygning og design.
 • Projektfaser. Projekters værdimæssige, politiske og etiske grundlag og modsætningsforhold.
 • Mundtlig og skriftlig formidling.
 • Planlægge et afgangsprojekt.

 

 

 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Staerkstroemsteknologi/Obligatoriske-moduler/Videnskabsteori-og-metode/Formaal-og-laeringsmaal
22 JULI 2019