Cyber defence-kursusforløb - alt hvad organisationen bør vide om cybersikkerhed


 

Sådan væbner I ledelse og ansatte mod cyber-angreb

Cyber defence-kursusforløbet - bestående af 4 kursusmoduler støtter alle op om virksomhedens aktive cybersikkerhed. I en tid med mere it-kriminalitet er cybersikkerhed af største vigtighed for at kunne håndtere udfordringerne, og kunne sikre netværk og data i forhold til det aktuelle trusselsbillede. Modulerne sigter bl.a. mod at etablere en fornuftig og sikker it-kultur med de rette it-sikkerhedsforanstaltninger i den enkelte virksomhed.

Målgruppe

Cyber defence er ikke kun en aktivitet for organisationens tekniske ansvarlige og udviklere. Det er et ansvar, der påhviler hele organisationen. De nye kursusmoduler giver såvel ledelsen som medarbejdere mulighed for at væbne sig mod cyber-angreb. Derfor består cyber defence-forløbet af 4 kurser rettet mod forskellige målgrupper; ledelsen, it-folk samt øvrige medarbejdere:

Cyberadfærd i organisationer (1 lektion - afvikles som fx morgen- eller fyraftensmøde)

- Efter jeres behov

Cyber defence og ledelsesansvar (5 ECTS-point)

- Holdstart onsdag 28. august 2019, kl. 17.00 - 20.30

Netværksforsvar og angrebshåndtering (5 ECTS-point)

- Holdstart onsdag 30. oktober 2019, kl. 17.00 - 20.30

Sikker implementering af systemer (5 ECTS-point)

- Holdstart torsdag 31. oktober 2019, kl.17.00 - 20.30 

Sikker it-kultur

Kursusmodulerne klæder deltagerne på til at være bevidste om deres rolle i forhold til it-sikkerhed, og kunne beskytte virksomhedens data og netværk. Deltagerne vil blive præsenteret for en række af tiltag og værktøjer, der kan hjælpe virksomheden godt på vej med en sikker it-kultur. Det forudsætter de rette it-sikkerhedsforanstaltninger - sikre processer og avanceret kontrol i forhold til de aktuelle sikkerhedsrisici.

Skærpede krav på vej

Med EU's nye persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018, skærpes kravene til håndteringen af personfølsomme oplysninger ydermere. Det skal understreges, at ledelsen i den forbindelse har ansvar for at sikre, at virksomheden har styr på de tekniske sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til databehandlingen.

Med kursusmodulerne opnår du viden om:

 • Cyber defence og ledelsesansvar (6 lektioner). Pris kr. 6.750
  • Give ledelsen redskaber til at arbejde aktivt med sikkerhed

  • Skabe den rigtige cyber defence kultur

  • Skabe bindeled mellem lovgivning og tekniske løsninger

  • Forstå implementeret sikkerhed

  • Forstå gældende lovgivning inden for sikkerhedsområdet

  • Opsætte kontrol af cyber-sikkerhed

  • Risk management med fokus på sikkerhed

  • Opsætte sikkerhedsmæssige visioner/missioner

Læs mere om kurset (udbud m.m.) her

 

 • Sikker implementering af systemer (6 lektioner). Pris kr. 6.750

  • Teknisk orienteret kursus med fokus på implementering af sikkert netværk

  • Data og lokationer (clouding)

  • Netværk og data transport, opbevaring og processering

  • Intro til og brug af Symmetriske algoritmer

  • Intro til og brug af Asymmetriske algoritmer + ECC 

  • Intro til og brug af HASH algoritmer

  • Intro til og brug af digitale signaturer

  • Backup af data

  • Honeypots

  • Intro til og brug af sikkerhedsprotokoller (nøgledistribution, Kereberos, X.509, PgP, SSL/TLS)

Læs mere om kurset (udbud m.m.) her

 

 • Netværksforsvar og angrebshåndtering (6 lektioner). Pris kr. 6.750

  • Teknisk orienteret kursus med fokus på drift af sikkert netværk
  • Principper i forsvar mod angreb og lovgivning
  • Trusler og sårbarheder, malware og intro til kryptografi
  • Data under transport, opbevaring og processering
  • Intrusion preventing systems (IPS) og metasploit
  • Intrusion detection systems (IDS) og firewalls
  • Genopretning af data
  • Sikkerhedsaudit, evaluering og Recovery   

  Læs mere om kurset (udbud m.m.) her

   

 • Cyberadfærd i organisationer (1 lektion) 

  • E-mails udefra

  • E-mails indefra

  • Phising attacks 

  • Insiders

  • Fysisk adfærd set ud fra et cyber-sikkerhedsperspektiv

  • Passwords - længde og styrke

  • Websites

Dette kursus er et kort kursus på en lektion, hvor kursusdeltageren lærer at forholde sig sikkerhedsmæssigt til udfordringer i dagligdagen.

På kurset gennemgås emner som social engineering, såsom phising attacks og håndtering af e-mails i organisationen. Der ses også på problematikker som insiders og adfærd af sikkerhedsmæssig art, f.eks. Baiting attacks samt krav til passwords. Endvidere drøftes mobilsikkerhed og adgangskontrol samt sikre websites.

Dette kursus afvikles i virksomheden som fx morgen- eller fyraftensmøde.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål til kurserne, så kontakt Henrik Tange, htan@dtu.dk

 

 


KontaktHenrik Tange
Lektor, DTU Diplom
2078 3278
htan@dtu.dk


 

 

KontaktRoger Munck-Fairwood
Studieleder
DTU Diplom
Studieleder.itd@diplom.dtu.dk


 

 

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

Realkompetencevurdering

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har du stor erfaring, kan du søge om optagelse alligevel.

Læs om realkompetencevurdering

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/IT-Diplomuddannelsen/Cyber-defence-kursusforloeb
18 AUGUST 2019