Internet of Things - teori og praksis

Stå stærkere med Internet of Things (IoT). IoT-teknologi er et område med stort potentiale, og investeringer i IoT giver nye muligheder og udfordringer. Det handler om at udnytte teknologien optimalt.

Med dette kursus opnår du forståelse for anvendelsesområder af IoT, og hvordan omfattende systemer med mange enheder kan opbygges. Du får kendskab til og hands-on erfaring med state-of-art enheder, trådløs infrastruktur og cloud løsning, ligesom du vil blive introduceret til standarder, principper og platforme.

Kurset har fokus på sikkerhedsmæssige foranstaltninger og løsninger ved fx cyberangreb. Anvendelser inden for automatisering og overvågning vil blive diskuteret.

Du vil opnå færdigheder til at kunne designe, implementere og evaluere et IoT-system.

Det anbefales at have kendskab til datakommunikation, ligesom noget kendskab til indlejrede teknologier og software er en fordel.

Kurset kan tages online. Undervisningen streames og er interaktiv. Desuden optages undervisningen, så du kan se den på et senere tidspunkt. Du kan selv vælge om du vil være tilstede i klassen eller benytte dig af online mulighederne. Du beslutter dig uge for uge.

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

 

Tilmelding

KontaktRoger Munck-Fairwood
Studieleder
DTU Diplom
Studieleder.itd@diplom.dtu.dk


 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/IT-Diplomuddannelsen/Valgfrie-moduler/Internet-of-Things
18 AUGUST 2019