Kort info om uddannelserne

Tilrettelæggelse og fleksibilitet i diplomuddannelserne

Center for Videreuddannelse har i mere end 30 år udviklet og udbudt akkrediterede kompetencegivende videreuddannelser. Uddannelserne udbydes på deltid under Lov om Åben Uddannelse og Bekendtgørelse om Diplomuddannelser.

Diplomuddannelserne er for dig, som ønsker stor fleksibilitet i et videreuddannelsesforløb med variation i udbuddet og udbuddets tilrettelæggelse. Det betyder bl.a., at moduler kan vælges på tværs af de forskellige diplomuddannelser, ligesom undervisningen er skemalagt om aftenen fra kl. 17.00-20.30 eller i weekender kl. 9.00-16.00, ligesom flere hold kan følges online, så både job og familie kan nås sideløbende med, at du specialiserer dig. Diplomuddannelserne i ledelse og projektledelse kan ligeledes følges på hverdage i dagtimerne.

 

Et typisk studieforløb er på 2 til 3 år. Uddannelsen skal være gennemført inden for 6 år. Hvis du gennemfører alle moduler, svarer uddannelsen til ét års fuldtidsstudie med et omfang på 60 ECTS-point, og er på bachelorniveau. Uddannelsen giver adgang til relevante masteruddannelser.

 

Adgangskrav

Adgang til diplomuddannelsen eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøger har gennemført en adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Læs mere om diplomuddannelserne her

 


https://www.cv.diplom.dtu.dk/Information/Kort-info-om-uddannelserne
18 AUGUST 2019