Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse - EBA og Diplomuddannelsen i Ledelse

 

Strategiske lederuddannelser

Begge uddannelser Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse og Diplomuddannelsen i Ledelse sigter på at højne det strategiske niveau og den strategiske operationalitet i ledelsesrummet.

Der sættes konstant nye dagsordener i forhold til lederrollen. Krav som organisationer og virksomheder skal løfte og aktivt videreudvikle for at sikre konkurrenceevnen. Vi tilbyder lederuddannelser, der styrker karrieremulighederne og løfter ledelseskompetencerne.

Forskellige målgrupper

Uddannelserne er forskellige, og det er målgrupperne for dem også, idet Ingeniørernes Lederuddannelse primært henvender sig til studerende med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelses- og erfaringsprofil. Omvendt har de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse en bredere faglig baggrund og brancherepræsentation.

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse står i dag knivskarp i forhold til de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Nøgleordene for uddannelsen er et strategisk samspil mellem økonomi, marketing, organisation, udvikling og ledelse. Herunder kommer to valgfrie moduler, som man kan specialisere sig i, nemlig innovation og LEAN.

Diplomuddannelse i Ledelse

Centralt for Diplomuddannelsen i Ledelse står professionelt lederskab, kommunikation, organisation, kompetenceudvikling, forandringsledelse og ledelse af digitale processer. Fagområder, der styrker det personlige lederskab. Uddannelsen sigter på at udvikle kompetencer hos de studerende, så de nu og i fremtiden bliver bedre til at tackle organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i et helhedsperspektiv, og løbende afdække kompetencebehov i organisationen. Det sker ved at arbejde med forskellige cases og problemstillinger. Derfor inddrager uddannelsen også fagelementer fra både filosofi , sociologi, psykologi, økonomi og organisationsteori.

Vores mission

De studerende opnår kompetencer til at handle og træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Uddannelserne udvikles og justeres i takt med forandringerne i samfundet - tilpasset aftagernes behov, de studerendes feedback og den nyeste forskning inden for ledelse. Vores mission er, at uddanne ledere, der kan oversætte strategiske mål, skabe mening, sætte retning, samtidig med at de understøtter kompetenceudvikling af medarbejdere. Det er en forudsætning for at kunne udfolde solid ledelsespraksis i et strategisk perspektiv.

Nyeste teori og egen praksis

Diplomuddannelserne er meget praksisorienterede, og de studerendes egne erfaringer inddrages i undervisningen. Der analyseres og reflekteres over dem, og derefter diskuteres forskellige handlemuligheder, således at det analytiske blik trænes sammen med handlekompetencen. Vi bruger teorien til at åbne op for ledelsesrummet, og finde så mange handlemuligheder som muligt ved at koble teorien på de praktiske udfordringer. Det giver et dynamisk studiemiljø med højt til loftet, og en vilje og interesse til at engagere sig, og byde ind med ideer, cases og problemstillinger hentet fra arbejdslivet.

Fælles for begge uddannelser

For begge uddannelser gælder, at de udløser i alt 60 ECTS point. De består af obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS point. Hertil kommer valgfrie moduler, der i alt udgør 15 ECTS point, samt afgangsprojektet der også udløser 15 ECTS point.

Gennem undervisning og løbende gruppe- og workshopdiskussioner kommer man som studerende tæt på hinanden. Det betyder, at relationer bliver knyttet og netværk dannet. Netop de faglige netværk har for mange studerende fået afgørende betydning for deres karrierevej. Ikke alene har de gennem uddannelsen fået et betragteligt kompetenceløft, men også adgang til et professionelt forum, de kan trække på gennem resten af arbejdslivet. Spørge hinanden til råds og blive inspireret af.

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

Kontakt

Pernille Rydén

Pernille Rydén
Studieleder
DTU Diplom
93 51 14 00
Studieleder.eba@diplom.dtu.dk  

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplommoduler/lederuddannelser-dl-eba
18 AUGUST 2019