Obligatoriske moduler

Diplomuddannelsen består af 3 obligatoriske moduler á 10 ECTS-point samt et obligatorisk afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen:

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-energi-og-miljoe/obligatoriske-moduler
18 AUGUST 2019