Energi- og miljøledelse

Styrk dine faglige kompetencer til at kunne udvikle og implementere innovative energi- og miljøstrategier ud fra virksomhedens/organisationens mål og værdier inden for energi og miljø med nyeste viden på området. 

Du vil få værktøjer til at kunne afdække behov og analysere energi- og miljøledelsessystemer jævnfør standarder og gældende lovgivning. Du vil lære at agere professionelt på området, og få færdigheder til at kunne udarbejde og sammenligne grønne regnskaber med henblik på at kunne vurdere en virksomheds miljø-performance, ligesom du vil få styrket forståelsen for procedurer, honorering af dokumentationskrav, formidling af komplekse problemstillinger samt kommunikationens betydning i relation til samarbejdspartnere, ledelse og øvrige interessenter. 

Du vil med din indsigt i de nyeste teorier og metoder på området være et stærkt aktiv, når det gælder fremtidens energi- og miljøledelse i din virksomhed eller organisation.

Centrale temaer igennem forløbet er medarbejderinddragelse, forbedringskultur og innovation.

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

Tilmelding

Tilmelding

 

Kontakt


Michael Mast
Studieleder
DTU Diplom
20 66 20 73

Studieleder.dem@diplom.dtu.dk

 

 

 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-energi-og-miljoe/obligatoriske-moduler/energi-og-miljoeledelse
18 AUGUST 2019