Læring og kompetenceudvikling: Ledelse og medarbejdere 2

Du bliver fortrolig med forskellige ledelsesværktøjer, således at du kan agere som central medspiller i forhold til dine medarbejderes personlige og faglige udvikling. Derudover lærer du om, hvordan medarbejdere kan motiveres gennem fokus på læring, kommunikation og kompetenceudvikling.

På modulet opnår du indsigt i din egen position med dertil hørende ret og ansvar som leder. Der arbejdes med forskellige ledelsesteoretiske perspektiver og disses betydning i forhold til udviklingen af medarbejdernes kompetencer.

Temaer som læring, dannelse, kompetenceudvikling, ledelsesplatform og coaching står i centrum.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Læs mere om modulet

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-ledelse/obligatoriske-moduler/laering-og-kompetenceudvikling-lme2
18 AUGUST 2019