Lederkommunikation: Det personlige lederskab 1

Få styrket dine kompetencer til effektiv ledelseskommunikation både i forhold til medarbejdere som eksterne samarbejdspartnere. Du vil blive præsenteret for teorier og modeller inden for lederskab - herunder senmoderne lederroller og organisatorisk kommunikation. Du får færdigheder til at kunne identificere og analysere sammenhængen mellem den personlige kommunikation og ledelsespraksis for dermed at kunne handle konstruktivt og effektivt i forhold til netop de behov og situationer, du som leder møder i dagligdagen. 

Med indsigt i psykologiske mekanismer i forhold til, hvordan ledelsesidentiteter og -kompetencer udvikles, praktiske eksempler og refleksionsværktøjer får du mulighed for større selvindsigt, læring og udvikling i forhold til egen praksis.

Modulet er på 5 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-ledelse/obligatoriske-moduler/lederkommunikation-ple1
18 AUGUST 2019