Det personlige lederskab og forandring

Ønsker du at udvikle dit personlige lederskab, så du kan håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer ud fra et helhedsperspektiv?

- Få værktøjer og kompetencer til at udvikle dig egen ledelsespraksis.

 

Formålet med dette modul er, at du kan:

  • praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksioner over handling, adfærd og beslutninger i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.
  • udvikle dit faglige og personlige lederskab ved at forholde sig til praksis med inddragelse af teori og metode til at opnå nye forståelser af ledelsespraksis.   
  • håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer set i forhold til et helhedsorienteret perspektiv - herunder egne værdier og etik.
  • udvikle din egen ledelsespraksis i forhold til både interne og eksterne relationer og interessenter baseret på kommunikative og refleksive metoder.
  • kommunikere og dermed skabe engagement og meningsskabelse i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger, . 
  • identificere hvor du har brug for kompetenceudvikling, så du fortsat kan udvikle dit professionelle lederskab og handlekompetencer.

Det personlige lederskab og forandring er det første obligatoriske modul i Diplomuddannelsen i ledelse. 

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet fra studieordningen.  

Tilmelding

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-ledelse/obligatoriske-moduler/ob1-det-personlige-lederskab-og-forandring-2
18 AUGUST 2019