Organisation, udvikling og samskabelse

Ønsker du viden om organisationsstruktur, - kultur og -processer samt få værktøjer til at kunne udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske processer?

Efter at have gennemført modulet vil du på reflekteret måde kunne planlægge forandringsstrategier på såvel et strategisk som operationelt niveau samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter.

Formålet med dette modul er, at du kan:

  • analysere organisationens struktur, kultur, processer, strategier og ressourcer - og på den baggrund begrunde og vælge løsningsmodeller i forhold til organisering. 
  • bruge relevant data til at identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder. 
  • vurdere vilkår og rammer for at lave strategiske tiltag. 
  • indgå i organisationens strategiske processer og formidle disse til såvel medarbejdere som andre relevante interessenter i organisationen, så de giver mening og skaber legitimitet. 
  • igangsætte handleplaner, lede processer og forandringer samt implementere dem i organisationen. 

Du og dine medstuderende inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion, og for at forankre egen læring og udvikling i organisationerne.

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet fra studieordningen

Tilmelding

KontaktIsa Keller-Andreasen 
Studieleder DTU Diplom
35 88 51 18 el. 21 56 10 44
Studieleder.dl@diplom.dtu.dk

 


 

 

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-ledelse/obligatoriske-moduler/ob3-organisation-udvikling-og-samskabelse-2
18 AUGUST 2019