Valgfrie moduler

Med de valgfrie moduler kan du målrette uddannelsen efter dine ønsker og konkrete behov for kompetenceudvikling.

Den valgfri del af uddannelsen skal udgøre 15 ECTS-point. Mindst ét valgmodul á 5 ECTS-point skal tages inden for uddannelsens faglige område.

Eksempler på valgfrie moduler 2019    

I samarbejde med DJØF Kurser og Efteruddannelse udbyder vi en række andre valgmoduler, f.eks. Ledelse og styring i politisk styrede organisationer, Kommunikation og organisation, Strategisk ledelse og Økonomisk ledelse. Kontakt DJØF Kurser og Efteruddannelse for priser, undervisningsdage og tilmelding.

Se samlet oversigt over diplommoduler.

Modulerne kan oprettes efter særlig aftale - læs mere under Virksomhedsforløb.

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-ledelse/valgfrie-moduler
16 JULI 2019