Operations management

Med modulet Operations management opnår du viden om design, planlægning og ledelse af virksomhedens driftsprocesser. Alle afdelinger i en virksomhed har en ”daglig drift”. Indkøbsafdelingen sørger for at indkøbe råvarer og komponenter, produktionen producerer færdigvarer og lageret plukker til produktion og salg. Dette modul fokuserer på de funktioner i virksomheden, der indgår i produktionen og leverancen af virksomhedens produkter. Modulets indhold er relevant i alle typer af virksomhed lige fra klassisk produktion af fx maskiner til serviceproduktion (fx operationer på hospitaler, finansielle produkter og offentlig service).

Modulets centrale emner er:

  • Produktionens planlægningsopgaver. Kurset behandler hele hierarkiet af planer lige fra den overordnede strategiske planlægning og ned til den detaljerede planlægning af daglige leverancer, produktion og indkøb
  • Forecasting af fremtidigt salg på både produktfamilie og enkelt-vare niveau, herunder håndtering af sæsonudsving i salget
  • Lagerstyring og -minimering, herunder beregning af produktions- og indkøbsseriestørrelser, sikkerhedslager og genbestillingspunkter
  • Virksomhedens fysiske distribution, herunder valg af distributionsnetværk og udnyttelse af virksomhedens lagerkapacitet (warehouse management)
  • Introduktion til principperne i LEAN produktion, herunder SMED, Kanban, 5S, Takttid og linjebalancering (Heijunka), flow produktion og løbende forbedringer (Kaizen)

I undervisningen kombineres teori med praksis, og relevante problemstillinger vil blive diskuteret.

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

 

Tilmelding

Litteraturlister

Realkompetencevurdering

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har du stor erfaring, kan du søge om optagelse alligevel.

Læs om realkompetencevurdering

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-operations-and-supply-chain-management/obligatoriske-moduler/operations-management
18 AUGUST 2019