Obligatoriske moduler

Diplomuddannelsen består af 4 obligatoriske moduler, som udgør i alt 35 ECTS-point, samt et obligatorisk afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen:

 

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-staerkstroemsteknologi/obligatoriske-moduler
21 JULI 2019