Strategi, organisation og ledelse

For at kunne lede effektivt er det nødvendigt at forstå sin organisations rammevilkår, muligheder og trusler samt forstå de konkrete aspekter i forhold til den strategi, som organisationen har lagt.

Du vil blive præsenteret for teoretiske og metodiske tilgange inden for feltet strategi, organisation og ledelse, samt opnå færdigheder til at kunne forstå virksomhedens organisering, herunder det komplekse valg af handlingsmuligheder, ligesom du vil kunne beskrive og fremsætte eventuelle inventionsforslag. Desuden kunne analysere og beskrive virksomhedens indpasning i et sammenhængende værdisystem. Derudover kunne beskrive de organisatoriske udfordringer på såvel individniveau, gruppeniveau som totalniveau. Ligesom du vil få indsigt i generelle samfundsforhold, og kunne perspektivere disse fremtidsudsigter til din virksomhed.

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

Tilmelding

Kontakt

Pernille Rydén

Pernille Rydén
Studieleder
DTU Diplom
93 51 14 00
Studieleder.eba@diplom.dtu.dk  

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-ingenioerernes-lederuddannelse/obligatoriske-moduler/strategi-organisation-og-ledelse
18 AUGUST 2019