FAQ

Om priser
Hvor meget koster modulerne?
Er prisen inkl. moms?

Om litteratur

Er litteratur inkl. i prisen?
Kan jeg købe litteratur hos jeres boghandel?
Hvor finder jeg en litteraturliste og hvornår er den tilgængelig?
Hvor finder jeg en pensumplan?

Om undervisningstid og –sted
Hvornår er der semesterstart?
Er der undervisning i dag og/eller aftentimerne?
Er det muligt at parkere ved kursusstedet og koster det noget?

Om uddannelserne
Hvad betyder det at uddannelserne er på bachelorniveau? Får man en bachelor?
Hvad er forskellen mellem en diplomuddannelse og en HD?
Skal man tage en hel uddannelse eller kan man nøjes med enkelte moduler?
Hvor lang tid strækker en diplomuddannelse sig over?
Hvor lang tid har man til at gennemføre sin diplomuddannelse?
Er undervisningen på dansk?
Skal man have bestået en danskprøve for at kunne studerende hos jer?

Om eksamen
Hvornår er der eksamen?
Kan man vælge eksamensdag?
Hvor kan jeg finde information om eksamensformen på mit modul?
Afholdes der re- og/eller sygeeksamen?
Foregår eksamen på dansk?
Hvornår er der ferielukket?

Om DTU Inside
Hvad er DTU Inside?
Hvordan får man adgang til DTU Inside?Om priser

Hvor meget koster modulerne?

Priserne for de enkelte moduler afhænger af omfanget. Priserne for diplommodulerne ses under de enkelte moduler.

Er prisen inkl. moms?

Diplomuddannelserne er ikke momsbelagt.

Om litteratur

Er litteratur inkl. i prisen?

Nej, pensumlitteratur er ikke med i kursusprisen.

Kan jeg købe litteratur i jeres boghandel?
Ja, Polyteknisk Boghandel er lagerførende med litteraturen til de moduler, som udbydes af Center for Videreuddannelse. Åbningstid og kontaktoplysninger kan ses her

Hvor finder jeg en litteraturliste og hvornår er den tilgængelig?
Du finder litteraturlisten på hjemmesiden under den diplomuddannelse, du er tilmeldt. Den forventes tilgængelig primo december for forårssemestret og primo juli for efterårssemestret.

Hvor finder jeg en pensumplan?
Lektionsplanen/pensumplanen uploades på DTU Inside af underviserne umiddelbart før kursusstart.

Om undervisningstid og –sted

Hvornår er der semesterstart?

Der er semesterstart sidste uge i januar og sidste uge i august for deltidsuddannelserne med undervisning i Ballerup. 

Er der undervisning i dag og/eller aftentimerne?
Deltidsuddannelser med undervisning i Ballerup finder sted i aftentimerne i tidsrummet 17.00 til 20.30. Diplomuddannelsen i Ledelse og Diplomuddannelsen i Projektledelse udbydes også som dagundervisning i samarbejde med Djøf.


Er det muligt at parkere ved kursusstedet og koster det noget?
Der er fri parkering på DTU Ballerup Campus. Der er altid ledige pladser.

Om Uddannelserne

Hvad betyder det, at uddannelserne er på bachelorniveau? Får man en bachelor?
Uddannelsen er placeret på bachelorniveau i efteruddannelsessystemet. Nej, man får en diplomuddannelse.
Se evt. oversigten her:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Overblik-over-det-danske-uddannelsessystem/Voksen-og-efteruddannelsessystemet

Hvad er forskellen mellem en diplomuddannelse og en HD?
En diplomuddannelse og en HD er på samme uddannelsesniveau. Diplomuddannelserne er rettet mod ledelse og management.

Skal man tage en hel uddannelse eller kan man nøjes med enkelte moduler?
Man kan tilmelde sig et eller flere moduler pr. semester. Der er ikke krav om, at man skal tage en hel uddannelse.

Hvor lang tid strækker en diplomuddannelse sig over?
Diplomuddannelserne strækker sig over 2½-3 år afhængigt af, hvor mange moduler man tilmelder sig pr. semester. 

Hvor lang tid har man til at gennemføre sin diplomuddannelse?
Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år. Hvis man har sin første eksamen i januar 2018, skal man senest afslutte med eksamen i sit afgangsprojekt til januar 2024.

Er undervisningen på dansk?
Undervisningen er på dansk, men i enkelte moduler vil der blive benyttet engelsk litteratur.
Undtaget herfra er modulet Management and globalization, som udbydes på engelsk.

Skal man have bestået en danskprøve for at kunne studerende hos jer?
Danskprøve 3 skal være bestået, hvis man ikke har dansk som modersmål.

 

Om eksamen


Hvornår er der eksamen?
Eksamen afholdes for deltidsuddannelserne i januar og juni. Undtaget herfor er de kurser og moduler, som udbydes i andre perioder.

Kan man vælge eksamensdag?
Det er muligt at oplyse til sekretariatet, hvis man er forhindret på tider på eksamensdage og/eller på eksamensdage.

Hvor kan jeg finde information om eksamensformen på mit modul?
Eksamensformen på de enkelte moduler fremgår af modulbeskrivelsen.
En uddybning af kravene til indholdet fremgår af studie- og eksamensvejledningen, som vil være tilgængelig på DTU Inside.

Afholdes der re- og/eller sygeeksamen?
Der afholdes ikke re- og/eller sygeeksamen. I stedet henvises til den næste ordinære eksamensperiode.

Foregår eksamen på dansk?
Eksamensopgaven og eksamen afholdes på dansk. Der kan søges om muligheden for at kunne skrive eksamensopgave eller blive eksamineret på engelsk, men det forudsætter godkendelse af underviser og censor.

Hvornår er der ferielukket?
Der er ferielukket i dagene op til påske, i hele juli måned, i uge 42 og i dagene før og efter jul.

Om DTU Inside

Hvad er DTU Inside?
DTU Inside er en e-læringsplatform og online fildelingssystem, hvor du bl.a. kan finde lektionsplaner og materialer til undervisningen og praktiske oplysninger om eksamen.

Hvordan får man adgang til DTU Inside?
Du får tilsendt studienummer og vejledning til at generere password fra sekretariatet.

 
https://www.cv.diplom.dtu.dk/information/faq
18 AUGUST 2019