6-års reglen

Vejledning vedr. 6-års reglen for diplomuddannelser

En diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra, jf. Bek. nr. 1008 af 29. juni 2016, Bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Dispensation for 6-års reglen

Den studerende kan søge om dispensation for 6-års reglen på ved sygdom (den studerende eller den studerendes nærmeste pårørende), barsel eller anden væsentlig social begivenhed. Herudover vil der blive taget hensyn, hvis årsagen til dispensationen skyldes en voldsom arbejdsbelastning fx pga. omstrukturering, øget produktion, fyringsrunde el. tilsvarende.

Den studerende skal i dispensationsansøgningen redegøre for egen forventede indsats for at kunne færdiggøre uddannelsen.

Ansøgning om dispensation for 6-års reglen

Ansøgning sendes til:

DTU Diplom, Center for Videreuddannelse

cv@diplom.dtu.dk

Sekretariatet på Center for Videreuddannelse bekræfter modtagelsen, og sender dispensationsansøgningen videre til vurdering hos den pågældende studieleder.

Godkendt dispensation

Såfremt studielederen godkender dispensationsansøgning, vil den studerende få besked herom fra sekretariatet.

Dispensationen er gældende ét semester. Hvis de vilkår som dispensationen er givet på ikke kan opfyldes, vil der skulle søges dispensation på ny.

Afslag på dispensation

Hvis studielederen giver afslag på dispensationsansøgningen vil den studerende få besked herom fra sekretariatet.

Den studerende vil samtidig blive orienteret om sine klagemuligheder.

Kontakt sekretariatet

Center for Videreuddannelse
DTU Diplom
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
E-mail: cv@diplom.dtu.dk

Tlf. 3588 5100 (mandag-torsdag, kl. 10.00-14.00)

 

 


 

 

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/information/praktisk/6-aars-reglen
18 AUGUST 2019