ECTS

ECTS-systemet står for European Credit and Transfer and Accumulation System (ECTS-systemet). ECTS er et fælles europæisk standard pointsystem, og er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de studerendes arbejdsbyrde (eng. student workload) målt i tid, som skal til for at nå læringsmålene for et uddannelsesforløb eller kursusmodul, der indgår i en videregående uddannelse. Det vil sige, at hvert ECTS-point modsvarer det samme antal studietimer - altså den tid, som den studerende forventes at bruge til undervisning med underviser, projektarbejde, øvelser, afleveringsopgaver, selvstudier, eksamener mv. for at nå læringsmålene for et givent kursusmodul.

Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner anvender ECTS-pointssystemet. Det gælder dermed også udbydere af diplomuddannelser.

En hel diplomuddannelses omfang er på 60 ECTS-point, og er på bachelorniveau. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk, og skal være gennemført inden for 6 år. 60 ECTS-point svarer til ca. 1650 studietimer, og 1 ECTS-point svarer dermed til ca. 27,5 studietimer.

Kursusmodulerne på diplomuddannelserne på Center for Videreuddannelse er på 5 og 10 ECTS-point. Et afgangsprojekt, som afslutter diplomuddannelsen, tæller 15 ECTS-point.

ECTS-systemet kan bruges ved meritoverførsel af uddannelseselementer gennemført ved andre uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark.

Læs mere om ECTS-systemet her

 

Kontakt sekretariatet

Center for Videreuddannelse
DTU Diplom
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
E-mail: cv@diplom.dtu.dk

Tlf. 3588 5100 (mandag-torsdag, kl. 10.00-14.00)

 

 


 

 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/information/praktisk/ects
18 AUGUST 2019