Tilmelding og udbud

 

2019

Forårssemestret 2019

Tilmelding til forårssemestrets diplommoduler med holdstart uge 5/13:

For dig, der ikke har planer om en hel diplomuddannelse, men påtænker at tage enkelte diplommoduler:

  

Tilmelding 

Tilmeldingsfrister publiceres på hjemmesiden. Hold oprettes på baggrund af tilmeldinger modtaget inden fristens udløb. Tilmelding er mulig til og med 2. undervisningsgang på de hold, som er blevet oprettet, så længe der er ledige pladser.

 

Når du tilmelder dig et modul, er du ikke bundet til resten af uddannelsen. Du tilmelder dig udelukkende til det/de moduler, som du ønsker at deltage på pr. semester/halvår. Der afregnes som udgangspunkt pr. modul, og betaling er bindende. Der er ikke mødepligt på uddannelsen. 

Når du har bestået eksamen på samtlige moduler/valgmoduler samt afgangsprojektet på en specifik deltidsdiplomuddannelse, modtager du et samlet diplom for uddannelsen.

For hvert enkelt modul vil du modtage et modulbevis efter bestået eksamen.

 

Afmelding

Ønsker du at afmelde et kursus, skal afmelding finde sted inden første undervisningsgang. da tilmelding til undervisning er bindende, og deltagerbetaling derfor ikke kan refunderes. Afmelding kan ske ved at kontakte uddannelseskoordinatoren.


 

Se det samlede udbud for hele 2019 her

https://www.cv.diplom.dtu.dk/information/tilmelding
25 APRIL 2019