Om undervisningen

Undervisningen på Center for Videreuddannelse er karakteriseret ved kompetente og engagerede undervisere med erfaring fra erhvervslivet. Der lægges stor vægt på, at de studerendes egne erfaringer inddrages i undervisningen

Fleksible uddannelser
Undervisningen
Godkendt af Udannelses- og Forskningsministeriet
StudiemiljøFleksible uddannelser

Uddannelserne er fleksibelt opbygget, hvilket betyder, at du kan følge modulerne på de enkelte uddannelser i et tempo, så det passer ind i arbejds- og familielivet.

De faglige udfordringer er store og giver grobund for professionel kompetenceudvikling. En professionalisme, som sætter dig i stand til at honorere nye krav og udfordringer i det private og offentlige erhvervsliv.

Samtidig giver studierne dig gode muligheder for personlig udvikling i et hektisk arbejdsliv. 

Undervisningen

På alle kursusmoduler består undervisningen af en kombination af klasseundervisning, projektarbejde, øvelser og hjemmearbejde.

Fælles for alle modulerne er, at du bliver præsenteret for de nyeste teorier og paradigmer inden for fagområdet. Denne viden kombineres løbende med din og dine medstuderendes aktuelle arbejdssituation, så du kan overføre den teoretiske viden til de aktuelle problemstillinger på din arbejdsplads. Denne form udfordrer din faglighed og skaber samtidig plads til videndeling og networking.

På alle moduler skal du skrive en opgave, og på de fleste moduler afsluttes forløbet med en eksamen.

Godkendt af Undervisningsministeriet

Alle diplomuddannelserne bliver udbudt under Lov om Åben Uddannelse og er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. En diplomuddannelses omfang er på 60 ECTS-point, og er på bachelorniveau. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk, og skal være gennemført inden for 6 år. Gennemfører du en hel diplomuddannelse inden for 6 år, vil du få et diplom fra Danmarks Tekniske Universitet.

Studiemiljøet

På Center for Videreuddannelse tilbyder vi et inspirerende studiemiljø, der består af professionelle undervisere og erhvervsaktive deltidsstuderende, og med rum for refleksion, videndeling og networking.

De studerende kommer fortrinsvis fra det private erhvervsliv og med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde i bagagen..

Studiemiljøet giver dig som studerende gode muligheder for at etablere personlige netværk på tværs af både faglig baggrund og erhverv med andre studerende og undervisere.

https://www.cv.diplom.dtu.dk/om-os/om-undervisningen
18 AUGUST 2019