Giv virksomheden et forspring med et kompetenceforløb.

Vi tilbyder skræddersyede virksomhedskurser, der tager afsæt i jeres konkrete behov og udfordringer.

Har jeres virksomhed flere medarbejdere, der har brug for et kompetenceløft, så tilbyder Center for Videreuddannelse særligt tilrettelagte uddannelses- og kursusforløb samt morgen-/erfamøder alt efter virksomhedens konkrete behov og udfordringer - for en målrettet løsning. 

Kursusmodulerne ligger inden for vores fagområder under uddannelsesporteføljen, og kan afsluttes med en eksamen, hvor deltagerne kan opnå ECTS-point for de enkelte moduler. Undervisningen kan efter ønske afvikles i virksomheden eller hos Center for Videreuddannelse, DTU Diplom i Ballerup.

Vi har mange års erfaring med virksomhedshold, der afholdes af vores fagligt kompetente og erfarne undervisere.

Vi arbejder efter konceptet Work Based Learning. Vi integrerer dermed konkrete arbejdsopgaver i selve undervisningen, så man ud over den faglige opkvalificering får taget hånd om udfordringerne i virksomheden. Denne metode har vist sig at være meget udbytterig, og giver en målrettet og praksisnær undervisning med et solidt teoretisk fundament.

Et virksomhedshold kan oprettes ved blot 8 deltagere, og målrettes såvel ledere som medarbejdere.

Et forløb ikke alene styrker den enkeltes kompetencer men også motivation og vidensdeling i virksomheden.

Kontakt os for drøftelse af jeres behov og ønsker, så vi kan tilrettelægge et program netop til jer.

https://www.cv.diplom.dtu.dk/virksomhedskurser/virksomhedskurser
18 AUGUST 2019